CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV

Ambulancia čeľustnej ortopédie

platný od 01.09.2019

Služba Do 18 rokov (spoluúčasť ZP) Nad 18 rokov (bez spoluúčasti ZP)
Konzultácia, vyšetrenie 0,- € 10,- €
Otlačky, analýzy, návrh liečebného plánu 50,- € 100,- €
Separácia v cene liečby v cene liečby
Komplexná liečba fixným aparátom na jedno zuboradie (18 - 30 mesiacov) 500,- €* 1000,- €*, záloha pri lepení 300,- €
Komplexná liečba fixným aparátom na druhé zuboradie (18 - 30 mesiacov) 400,- €* 900,- €*, záloha pri lepení 300,- €
Kontroly, výmeny materiálov, prídavné súčiastky atď. v cene liečby v cene liečby
Dolepenie odpadnutej súčiastky (aj mimo termínu objednania) v cene liečby v cene liečby
Stiahnutie aparátu a lokálna fluoridácia v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie jednej retenčnej platne na udržanie stavu + kontroly (24 mesiacov) v cene liečby v cene liečby
Zhotovenie fixného retainera na udržanie stavu v cene liečby v cene liečby
Oprava fixného retainera v dobe do 24 mesiacov od zhotovenia v cene liečby v cene liečby
Strata drôtika z fixného retainera 20,- € 20,- €
Oprava fixného retainera v dobe po 24 mesiacoch od zhotovenia 10,- € / 1 zub 10,- € / 1 zub
Strata retenčnej platne 30,- € 30,- €
Liečba parciálnym fixným aparátom (do 6 zubov) vrátane kontrol a všetkých súčiastok 166,- €* 300,- €*
Liečba snímateľným aparátom vrátane kontrol 90,- € neposkytuje sa
Štartovací balíček zubných kefiek v hodnote cca 30,- € v cene komplexnej liečby v cene komplexnej liečby
Štartovací balíček zubných kefiek v hodnote cca 15,- € v cene liečby parciálnym aparátom v cene liečby parciálnym aparátom
Ospravedlnenky do školy, priepustky do práce v cene liečby v cene liečby

* Ceny za liečbu sa uhrádzajú postupne. Pri lepení aparátu sa platí záloha podľa dohody a zvyšnú sumu je možné uhrádzať priebežne v ľubovoľných splátkach počas trvania liečby (18 - 30 mesiacov) bez navýšenia.

Bližšie informácie k platbe sú uvedené v zmluve o dielo, ktorú uzatvárame s každým pacientom pred začatím čeľustno-ortopedickej liečby.

CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV

ambulancia zubného lekárstva

platný od 01.04.2021

Služba Doplatok pacienta v EUR
(poistenci ZP 24, 25, 27)
Priama platba v EUR
Preventívna stomatologická prehliadka 0,- 14,-
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 6,- 11,-
Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou 0,- 28,-
Jednoplôšková výplň zuba - fotokompozit 20,- 30,-
Dvojplôšková výplň zuba - fotokompozit 25,- 45,-
Trojplôšková výplň zuba - fotokompozit 30,- 55,-
Korunková dostavba z fotokompozitu 35,- 60,-
Aplikácia MTA 10,- 10,-
Nasadenie kofferdamu 10,- 10,-
Endodontické ošetrenie - dočasné zaplnenie KK 10,- 18,-
Endodontické ošetrenie - definitívne zaplnenie KK - jednokoreňový zub 30,- 60,-
Endodotické ošetrenie - definitívne zapnenie KK - viackoreňový zub 45,- 100,-
Odstránenie koreňovej výplne jednokoreňového zuba + dočasné zaplnenie KK 15,- 15,-
Odstránenie koreňovej výplne viackoreňového zuba + dočasné zaplnenie KK 20,- 20,-
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 50,- 50,-
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 100,- 100,-
Výstuž KK - FRC čap na 1 KK 25,- 25,-
Výstuž KK - FRC čap na ďalší KK v rámci 1 zuba 15,- 15,-
RTG - intraorálna snímka  5,- 10,-
RTG bitewing - obojstranne 10,- 10,-
Pečatenie 1 zuba 5,- 5,-
Vyšetrenie zubného kazu Diagnodentom 5,- 5,-
Ošetrenie ozónom 10,- 10,-
Extrakcia mliečneho zuba s resorbovaným koreňom (bez anestézie) 0,- 6,-
Extrakcia jednokoreňového zuba 0,- 10,-
Extrakcia viackoreňového zuba 0,- 15,-
Injekčná anestézia pri vitálnej exstirpácii pulpy alebo pri extrakcii zuba – nadšt. 5,- 10,-
Injekčná anestézia pri ostatných úkonoch na žiadosť pacienta 10,- 10,-
Odstránenie gingívy VFP 5,- 5,-
Stiahnutie korunky 5,- 10,-
Korunka kovokeramická 140,- 160,-
Korunka z bezkovovej keramiky (zirkónová) 180,- 200,-
Pozáručné nacementovanie spadnutej korunky 10,- 10,-
Mostík kovokeramický - cena na 1 zub 140,- 160,-
Mostík z bezkovovej keramiky (zirkónnový) - cena na 1 zub 180,- 200,-
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná – nadštandardná od 150,- od 270,-
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná – nadštandardná od 200,- od 310,-

Dentálna hygiena

Služba Doplatok pacienta v EUR
(poistenci ZP 24, 25, 27)
Priama platba v EUR
Vstupná návšteva - odstránenie zubného kameňa, povlakov, leštenie zubov, inštruktáž čistenia zubov 25,- 55,-
Kontrola 15,- 15,-
Airflow - pieskovanie 15,- 15,-
Inštruktáž čistenia zubov mäkkou zubnou kefkou Curaprox alebo bambusovou kefkou (kefka v cene) 2,50 2,50
Inštruktáž čistenia zubov jednozväzkovou zubnou kefkou (kefka v cene) 3,- 3,-
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou (1 kefka v cene) 2,- 2,-
Inštruktáž čistenia zubov medzizubnou kefkou (3 kefky + 2 zdarma) 6,- 6,-
Inštruktáž používania bioaktívneho dentálneho krému Tooth Mousse (krém Tooth Mousse v cene) 15,- 15,-

RTG

Služba Cena v EUR
OPG 10,-
TeleRTG 10,-
TMK 10,-
Bitewing P+Ľ 10,-

Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. + Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. + Union zdravotná poisťovňa, a.s.