Čeľustná ortopédiaZ čoho sa skladá zubný strojček a ako prebieha liečba?

Fixný aparát sa skladá zo súčiastok, ktoré sa lepia na zuby. Na zadné zuby (stoličky) idú väčšie súčiastky, tzv. krúžky a na ostatné zuby (rezáky, očné a črenové zuby) sa dávajú menšie, tzv. zámky. Do súčiastok sa umiestni špeciálny drôt, ktorý sa pripevňuje gumičkami, tzv. elastickými ligatúrami, ktorých existuje množstvo farieb a pacienti si môžu vybrať, akú farbu chcú (aj na každý zub inú). Liečba funguje tak, že po nalepení fixného aparátu chodia pacienti na kontroly približne každý mesiac. Na kontrolách sa niekedy len vymenia gumičky za nové, niekedy sa vymieňa drôt (za hrubší, iného prierezu, iného materiálu) alebo sa pridávajú, resp. vymieňajú ďalšie súčiastky aparátu podľa liečebného plánu. Obdobie, počas ktorého má pacient nalepený fixný aparát, sa nazýva aktívna fáza liečby.Keď sa odstráni strojček, nepokrivia sa mi naspäť zuby?

Keď sú už zuby rovné, aparát sa odstráni. Avšak zuby je potrebné zabezpečiť, aby sa nepokrivili naspäť. Vtedy pacient prechádza do tzv. retenčnej fázy liečby (retencia = zadržanie, zachovanie). V tejto fáze väčšinou dávame pacientom snímateľné priehľadné fólie alebo na vnútornú stranu predných zubov nalepíme tenký drôtik. Fólie je potrebné nosiť podľa pokynov čeľustného ortopéda a nevynechávať ich nosenie, pretože zuby sa pohnú a potom už fólia nesedí a tým sa stane naďalej nepoužiteľnou.Prečo mi treba strojček aj na dolné zuby, keď mám krivé len horné? Je to preto, aby som viac zaplatil?

Na chrup sa netreba pozerať ako na horné zuby a dolné zuby zvlášť, ale ako na jeden funkčný celok. Komplexná liečba preto pozostáva z fixného aparátu na obidve zuboradia, vtedy sa najlepšie môžu upraviť polohy zubov tak, aby pri zahryznutí do seba čo najlepšie zapadali. Ak pacienti vyžadujú liečbu iba horného zuboradia, je nutné počítať s tým, že výsledok nebude taký dobrý, ako keby bol fixný aparát aj na dolných zuboch. V takých prípadoch môžeme len prispôsobiť horné zuby k dolným a niekedy takýto postup vyžaduje extrakcie zubov, ktorých by bolo možné sa vyvarovať, ak by pacient mal fixný aparát aj na dolnom zuboradí.Postup pri komplexnej čeľustno-ortopedickej liečbe fixným aparátom

 • 1.

  Vstupné vyšetrenie

 • 2.

  Odtlačky + fotodokumentácia

  odosielame pacienta na 2 druhy RTG: OPG a TeleRTG


  medzi druhou a treťou návštevou prebieha analýza stavu, prevádzajú sa merania modelov , RTG a fotografií a navrhne sa konkrétny liečebný plán

 • 3.

  Oboznámenie s liečbou

  vysvetlenie podstaty odchýlky a možnosti jej úpravy, po odsúhlasení konkrétneho liečebného postupu pacientom sa naplánuje lepenie fixného aparátu

 • 4.

  Separácia

  päťminútový úkon, ktorý prevádzame 2 dni pred lepením fixného aparátu. Medzi zadné zuby sa založia špeciálne gumičky, ktoré vytvoria medzierku potrebnú na založenie určitých súčiastok fixného aparátu

 • 5.

  Lepenie fixného aparátu

  lepenie fixného aparátu na jedno zuboradie - väčšinou začíname na hornom zuboradí

 • ...

  Ďalšie návštevy

  kontroly každý mesiac, počas ktorých sa vždy vymenia alebo pridajú nejaké súčasti aparátu

 • Na dolné zuboradie lepíme aparát najskôr 1 mesiac po nalepení horného aparátu, aby si pacient postupne zvykol

 • Priemerná doba liečby je 2 roky, avšak táto doba sa líši od závažnosti odchýlky, spravidla trvá od 18 do 30 mesiacov

skúsenosti našich klientov

Fotogaléria

 • .

  Pred začatím liečby

 • .

  Odtlačky

  Do odtlačkových lyžíc sa namieša mäkká hmota.

  odtlačkové lyžice


  Lyžica s hmotou sa položí na zuby, po chvíli stuhne a vyberie sa z úst. Takto sa odtlačia najskôr dolné zuby, potom horné zuby.

  odtlačok


  Potom pacient zahryzne do voskovej platničky.

  zhryz zhryz


  Z týchto odtlačkov si dávame vyhotoviť sadrové modely.

  sadrovy model

 • .

  RTG

  Pacienta odosielame na 2 druhy RTG.

  opgtelertg

 • .

  Analýzy

  V tejto fáze síce pacient nie je prítomný v ambulancii, avšak čeľustný ortopéd odvedie veľa dôležitej práce. Vykonáva sa analýza modelov, kefalometrická analýza, hodnotenie OPG a po zvážení všetkých skutočností sa navrhne liečebný plán, s ktorým pacienta oboznámime na najbližšom stretnutí.

  sublerakefanal_rtgkefanal_text

 • .

  Snímateľné aparáty

  klammttrainer

 • .

  Fixný aparát a jeho súčasti

  Základné súčasti fixného aparátu sú zámky, krúžky, drôty a ligatúry. Drôt má tvar ideálneho zubného oblúka a podľa neho sa zuby narovnávajú.

  zamokkruzkydrotyligaturyfarebne gumicky


  Fixný aparát môže obsahovať aj ďalšie súčiastky, napríklad pružiny, kotviace miniimplantáty, FORSUS atď.

  vysvetlivky


  Našim pacientom ponúkame liečbu klasickými kovovými zámkami alebo estetickými - keramickými.

  keramicke zamky

 • .

  Po stiahnutí aparátu

  Po stiahnutí fixného aparátu pacienti nosia platňu z priehľadnej fólie na udržanie stavu alebo sa im na vnútornú stranu zubov nalepí tenký drôtik.

  retainerpodlepenie

Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. + Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. + Union zdravotná poisťovňa, a.s.